ප්‍රේමය නම්, රාගයෙන් තොර - සංස්කෘතික බයිලාවට පසුවදනක්

'ප්‍රේමය නම්, රාගයෙන් තොර
සඳ එළිය සේ අචින්ත්‍යයි
පාරිශුද්ධයි
සුරම්‍යයයි .... ' මෘදු මළානික මියුරු සංගීතයත් එක්ක පැටලිච්චි නන්දා මාලිනීගෙ ලයාන්විත හඬින් ගැයෙන සිංදුව අහගෙන ඉන්න ගමන් එක පාරට මතුවුණේ හිනාවක්.

සයිබර් සහෝදරත්වය පොළවට ගේද්දි අවුල් උනාද ?

නෙළුම් යායෙන් තලවාකැලේට නෑගම් යන ගමන ගිහින් ආවාට පස්සෙත් තිබුණු බොහොමයක් රාජකාරි එක්ක ඒ ගැන සටහනක් තියන්න ඉඩක් ලැබුණේ නෑ. එහෙත් අපිත් එක්ක ඒ ගමනට එකතු වුණු කිහිප දෙනෙක් තම තන්ගේ අත්දැකීම් සහ කම්පනය අකුරු කරලා තිබුණා.

මැදමුලනේ ප්‍රකාශනේ

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනවාරි 9 වෙනිදා ඉඳන් ම තෙපර බබා හිටපු ඓතිහාසික ප්‍රකාශය ඔන්න නිකුත් කරලා. ඊළඟ මහ මැතිවරණයට තරඟ කරනවා ලු.